۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

اس ام اس تصویری

*.*;.'.*"*,*.L*.;'.
*,*.* " O *"*,*.*;
*"*,*.*;'*"*,V*.*;'
*.,.*.*E;'.*"*.*".*


ترکوندم LOVE ببین برات
----

TO
.----------.
/ .-----._/
/ /___/'''/
\ ______/
OLE

/"""" . /"""/
/ " . / /
/ /" . /
/__/ "__/
AZE
MANI ...!
----
میدونی این چیه؟

<=@=@=@=@==
یه سیخ گوجه هست که جیگرش داره اس ام اس میخونه
----

( ' , ' )
<( )>
J L

120 کیلو


( ' , ' )
<( )>
J L

80 کیلو


(', ')
<) (>
J L

40 کیلو

ببین خشکیدم بسکه ندیدمت

^^
oO
@
.(-).


مگه بهت نگفتم دیگه عکستو به این و اون نده!؟
----


0
----/.....
][

می دونی این چیه پشتم قایم کردم
.
.
.
.
.
---{-@
/0

][
این گل مال تو
----


' '''' .~.
(' , ') ('_') (' : ')
<(L)> /(O)\ /(V) €
^^ ^^ ^^


* /-/ * *
* /-/ * *
* * /-/ * *
شب شده، نردبون گذاشتم بری سر جات بخوابی ماه من.

----


/\-/\
(=^+^=)
(\--/)

ببخشید پیشی من پریده تو موبایل شما !! آخه تا بحال جیگری مثل تو رو ندیده
----آهای

__0\

JL


میدونی چقدر دوست دارم؟

O
<>
JL

اینقد

________O________

JL
----
( . '>.... ('^')
( )...... (( ))
"......... " "

عشق یعنی هیچ وقت از نگاه کردنش سیر نشی
حتی اگه اون نبیندت

هیچ نظری موجود نیست: