۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

شهر هیروشیما بعد از انفجار اتمی

نمایی از انفجار اتمی در شهر هیروشیما
برای دیدن تصاویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک نمایید.

بمب اتم 
ویرانی های حاصل از بمب هسته ای
هیروشیما بمب اتمی

شهر نابود شده هیروشیما

شهآثار بمب هسته ای در هیروشیما

شهر هیروشیمای ژاپن بعد از بازسازی

شهر هیروشیما در ژاپن

امروز هیروشیما شهری مدرن محسوب میشود

شهر هیروشیما
نمایی از هیروشیمای فعلی
هیروشیماشهر هیروشیما بعد از بازسازی