۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

اس ام اس های باحال

وقتی بارون می بارد همه چیز زیبا میشه
گلها
درختها
همه چیز
میگمآ
میخوای یه سر زیره بارون برو شاید فرجی شد!
----
هیچ چیز برای من لذتبخش تر از این نیست که من برات پیام بدم و تو مثل خر کیف کنی!
----
باغ وحش تصمیم گرفته خرهای سرگردون رو جمع آوری کنه
چند روز خودتو مخفی کن.
----
پروانه اگر سوخت به جهنم! می خواست دور شمع فیت فیت نکنه!
----
شمعت بودم و سوختم، ولی تو پروانه بودی و تا جیز شدی فلنگو بستی!
----
برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو...

برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو...

بسه... حالا برگرد...!!
----
*140*DoosetDaram#ok
اینم شارژ رفاقتمون
بریز تو قلبت، وقتی شارژ شد خبرم کن!
----


- نرو پايين سر کاريه

.

.

نرو

.

.

نرو

.

.

سلام، آفرین که به حرف شيطون گوش نکردی، من اين پايين منتظرت بودم
----
- به <@> من تو < ) ) )><.......نفهميدی؟

ميگم به چشمه من تو ماهی
----
ده تن آجر فداى زيربناى وجودت
----
یه بوس برات فرستادم اگه محکم خورد روی صورتت و دردت گرفت به 110، اگه خون اومد به 115،اگه آتیش گرفت به 125 و اگه خوشت اومد به من زنگ بزن.

هیچ نظری موجود نیست: