۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

جوک جمله سازی

به غضنفر ميگن: با «رادار» جمله بساز ميگه: از اينجا به خونه ما راداره
----
به غضنفر ميگن: با «آجر» جمله بساز، ميگه با آجر كه جمله نميسازن،‌ ديوار ميسازن!
----
به غضنفر ميگن: با «ابريشم» جمله بساز ، ميگه: هوا ابريشم خوبه!
----
به غضنفر ميگن: با «اختاپوس» جمله بساز. ميگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سايه!
----
به اصفهانیه میگن : با کالسکه جمله بساز. میگه: این میوه ها کالس که
----
معلم : امیر جان ، با حمید یک جمله بساز. امیر : شما چقدر شبیه همید
----
به يكي مي گن با توله سگ جمله بساز . ميگه توله سگ ضربدر عرض سگ برابر است با مساحت سگ
----
معلم : وقتی می گوییم : " دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند" . " میل " در این جمله چه نوع کلمه ای است؟
دانش آموز : اجازه! حرف اضافه!!
----

به معتادي گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه مي کشي؟ چلا شيشه مي شکني؟ چلا هف نمي زني ؟ چلا هشتي ناراحت؟
----
به غضنفر ميگن: با «ريلكس» جمله بساز. ميگه: رفتيم باغ‌وحش با گوريل عكس گرفتيم!
----
به غضنفر ميگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز،‌ ميگه: زنبور خره، گاو منه!
----
به غضنفر ميگن: با «خرچنگ» جمله بساز، ميگه:‌ كره خر چنگ نزن!
----
به غضنفر ميگن: با «حميد و فريد» جمله بساز. ميگه: شما با هميد؟ چند نفريد؟
----
به غضنفر ميگن: با «دوچرخه» جمله بساز. ميگه: بابا خسته شدم از بس كه جمله ساختم!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی با مزه بود ممنون