۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

جوک تصویری


کدام گزینه در مورد عکس زیر صدق می کند؟


۱ . پیرزن بیچاره


۲ . سگ بدبخت


۳. هر دو مورد


عکس کمیک


برای موتور سواری هیچ کس تپل نیست!


عکس هیچ کس تپل نیست


نتایج گرم شدن کره زمین


آدم برفی