۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

چرند پرند

از حیف نون مي پرسن باد صدادار چه شكليه؟ ميگه حلقه اي. ميگن چرا؟
ميگه چون هر وقت هر کی باد می ده، مي اندازه گردن من!

----

تومراسم ختم بلندگو می گه: مرحوم وصیت کرده سیاه نپوشین.

حیف نون داد میزنه: مرحوم غلط کرده! ما به احترامش می پوشیم!

----

دو باجناق به نام های کافی ونعمت سوار یک خر بودند.
نعمت گفت
اگر یک خر دیگر بود، کافی بود.
کافی گفت همین هم که هست نعمت است!

----

اصفهانیه آب معدنی می خره، به زنش می گه حاج خانم آب بریز توش،
این خیلی غلیظه!

----

دو تا آبادانی به هم می رسن. اولی می گه: جات خالی... دیروز رفتم
شکار، هفت تا خرگوش، چهار تا آهو و سه تا شیر شکار کردم.
دومی می گه: همش
همین؟
اولی می گه: بابا! آخه با یک تیر مگه بیشتر از اینم می شه؟
دومی می گه: تازه تفنگ هم داشتی؟

هیچ نظری موجود نیست: