۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

موجودات غول پیکر

تصویر چند جاندار عظیم الجثه که دیدن آن خالی از لطف نیست

برای مشاهده تصاویر به صورت بزرگتر و کامل روی آن کلیک نمایید.

سخت پوست غول پیکر

یک سخت پوست خارق العاده


ماهی غول پیکر

به این میگن یه صیاد ماهر

مار ماهی بزرگ

شکارچی گوزن خوشحال از شکار


گوزن غول پیکر

یک کاهوی بزرگ

کاهوی بزرگ

ماهی بزرگ

ماهی عظیم الجثه

درخت تناور

بزرگترین درخت

هشت پای بزرگ

هشت پای غول پیکر

وزق گنده

بزرگترین وزق


یک سخت پوست استثنایی


سخت پوست عظیم الجثه

نهنگی صید شده

نهنگ

هیچ نظری موجود نیست: