۱۳۸۸ فروردین ۱۷, دوشنبه

طنز

به غضنفر ميگن وقتي حضرت يونس رفت تو دهن نهنگ چي شد؟
غضنفر ميگه : يه سازماني تشکيل شد به نام يونس کو
----
به مشهديه مي‌گن اگه تو يك اقيانوس افتاده باشي و دو تا كوسه از دو طرف قصد خوردنت رو داشته باشن، چيكار مي‌كني؟
مشهديه مي‌گه: مُرُم نوك درخت.
مي‌گن مرد حسابي تو اقيانوس درخت كجا بود؟مي‌گه: مجبورُم، مِفَهمي؟!
----
ترک اعتياد به مواد مخدر
با استفاده از روش N.M.B(ناتوان سازي مالي بيمار)
زير نظر دکتر سارق زاده
----
به غضنفر ميگن نظرت در مورد بند گردنيه موبايل چيه؟ ميگه خوبه فقط موقع شارژ يكي دو ساعت آدم رو علاف ميكنه!!
----
به علت افزایش تعداد پزشکان عمومی و متخصص در پایتخت، تا اطلاع ثانوی پزشکان با کد نظام پزشکی زوج در روزهای زوج و پزشکان با کد فرد در روزهای فرد طبابت کنند.
----

هیچ نظری موجود نیست: