۱۳۸۷ اسفند ۲۱, چهارشنبه

طنز روز

غضنفر تف ميكنه تو جوب آب، دنبالش میدوه، تا لگدش كنه!!
----
جاسم مي گوزه! برای اینکه جلو رفققاش ضايع مي شه از خدا مي خواد اونو ۳۰۰ سال مثل اصحاب کهف بخوابونه. خلاصه بعد از ۳۰۰ سال بلند مي شه گرسنش مي شه ميره نانوايي سکه اي رو به نانوا مي ده نانوا مي گه: اين چيه؟ اين که مال عهد جاسم گوزوه
----
يه يارو ميره زير غلطك، غضنفر ميره خبر مرگش رو به خانوادش بده. ميره در خونشون به پسر يارو ميگه: بابات چه جوري بود؟ ميگه: دراز و باريك. تركه ميگه: حالا ديگه صاف و پهنه
----
ميخه ميفته تو آب زنگ مي زنه در ميره!
----
غضنفر آهنگ خالي گوش مي کرده ميزنه زير گريه ميگن چرا گريه مي کني؟ با بغض ميگه آخه خوانندش لاله!
----
در مراسم سالگرد ازدواج، شوهر رو کرد به میهمانان و با افتخار گفت: من به جرأت می توانم بگویم که من و همسرم 24 سال با خوشبختی کامل زندگی کردیم.
یکی از میهمانان گفت مگر این چهارمین سالگرد ازدواج شما نیست!مرد گفت: خوب منظور من اون سالهایی است که هر دو مجرد بودیم.
----
غضنفر می ره اداره پلیس، می گه: اومدم بهتون بگم طوطی ام گم شده.پلیسه با تعجب می گه: ولی فکر نکنم ما بتوانیم طوطی شما را پیدا کنیم.غضنفر می گه: نه اصلاً دنبالش هم نباشین. من فقط اومدم بهتون بگم که اگر تصادفاً اونو پیدا کردین، بدونین که من با عقاید سیاسیش موافق نیستم!!! به هر کسی که فحش بده، نظر شخصی خودشه!

هیچ نظری موجود نیست: